FREDDIE

RÅDGIVENDE ARKITEKTFIRMA

MEDLEM AF DANSKE ARK.

MICHAEL FREDDIE ARKITEKT MAA
BESKIKKET BYGNINGSSAGKYNDIG

VIINTAPPERGAARDEN
LYNGBYVEJ 485  DK 2820 GENTOFTE
TEL 33 11 01 51              FAX 45 35 01 51
E-POST              arkitektfirma@freddie.dk
WEB                                  www.freddie.dk


Michael Freddies tegnestue er et personligt profileret og rådgivende arkitektfirma der er etableret i 1979.

Hovedarbejdsområderne er byggeteknisk, energi- og arkitektonisk rådgivning for husbyggeri, herunder nybyggeri, om- og tilbygning af enfamiliehuse, etageejendomme, kontorer og butikker.
Arkitektfirmaet har derudover forestået en række restaureringsprojekter af fredede og bevaringsværdige bygninger samt museums- og udstillingsbyggerier.

Arkitektfirmaet er organiseret i Danske Arkitektvirksomheder / DANSKE ARK. og arkitektfirmaet har en professionel arkitektansvarsforsikring i TRYG.

Arkitektfirmaet indehaves af arkitekt MAA Michael Edw. Freddie, der er uddannet murersvend, bygningskonstruktør fra BTH og bygningsarkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole.
Michael Freddie er beskikket bygningssagkyndig, syn- og skønsmand ved civilretssager udmeldt af Akademisk Arkitektforening, fagdommer ved Østre Landsret, byggeteknisk skribent for en række dagblade, fagtidskrifter og fagbøger samt kursusplanlægger og kursusholder for ByggeCentrum om Energirenovering af bevaringsværdige bygninger.

Tegnestuen har til huse på Viintappergaarden og indgår i et tegnestuefællesskab sammen med arkitektfirmaerne Per Byder, Frederik Jensen og Klaus Helweg-Larsen.